Internationaal Transportbedrijf Claessens BV
 

Algemene voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, de volgende voorwaarden van toepassing:

  • Binnenlands vervoer: Algemene Vervoercondities 2002 (AVC 2002), gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissements-rechtbank te Amsterdam en Rotterdam, ingeval van grensoverschrijdend vervoer van zaken over de weg in aanvulling op het CMR-verdrag.

  • Exceptioneel transport: Algemene Voorwaarden voor Exceptioneel Transport (AVET), gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.

  • Opslag- en bijkomende werkzaamheden: De Physical Distribution Voorwaarden 2000, gedeponeerd op 1 September 2000 ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam (nr. 177/2000) en Rotterdam (nr. 116/2000).

  • Betalingen: Voor werkzaamheden waarop bovengenoemde voorwaarden niet van toepassing zijn gelden de Transport en Logistiek Nederland algemene voorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 2 juli 2002, aktenummer 69/2002. Reclames binnen 8 dagen, betaling binnen 30 dagen.

Met betrekking tot hiernaast staande voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing.

De voorwaarden worden op eerste verzoek kosteloos toegestuurd, deze kunt u hieronder ook teruglezen en downloaden.


Om deze voorwaarden te bekijken dient u te beschikken over
Adobe Reader.